Αρωματικό Ελαιο χώρου 50ml (αρωματιστές & ατμοποιητές), Φράουλα display/12