White grey coloured Fouta Towel 80 x 170 cm, 80% cotton & 20% polyester